1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
 3. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- Nákup v našom internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Prevádzka: Kláštorná 1 Prievidza 97101

Fakturačné údaje:

Jana Šlosárová Žiarská 417/12 Nedožery-Brezany 97212

IČO: 40 648 168

DIČ: 1038532803

IČ DPH: SK 1038532803

Prevádzka: Kláštorná 1 Prievidza 971 01

Predávajúci: Jana Šlosárová Žiarská 417/12 Nedožery –Brezany

IČO: 40 648 168

DIČ:1038532803

IČ DPH: SK 1038532803

č.živnostenského registra 307-11708

Číslo účtu: SK44 1100 0000 0029 4310 0380   Tatrabanka

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08

- Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

- Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke  internetového obchodu kabelky1.sk

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

- Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode kabelky1.sk, prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: kabelky1.sk@gmail.com, alebo telefonicky na tel. č. 0915 699 380.

- Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín ( v pracovné dni) predávajúci  overí a potvrdí objednávku (odoslaním e-mailu). Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

- Kupujúci má právo stornovať objednávku a to v deň 1. kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať telefonicky 0915 699 380 a emailom :) kabelky1.sk@gmail.com

Prípadne neskôr, pokiaľ už nie je odoslaná.

- Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, presnú adresu doručenia tovaru, telefónne číslo a e-mail.

Fyzická alebo právnická osoba podnikateľ môže uviesť aj IČO, DIČ, IČ DPH.

Názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie európského parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri pri spracúváni osob. údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov( Nariadenie GDPR).

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

-Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

3. DODACIE PODMIENKY

-   99 % tovaru máme skladom a sme ho schopný vyexpedovať do 1 pracovného dňa.
-   Ak by sa náhodou stalo, že nebudeme mať množstvo alebo druh tovaru ktorý ste si práve objednali, budeme Vás o tom ihneď  telefonicky (prípadne mailom) informovať.

- objednaný tovar sa snažíme odoslať v deň objednania, (ak je objednávka do 15.00 hod.), prípadne na druhý (pracovný) deň

- všetok tovar posielame slovenskou poštou 1 a 2 tr, ako balík do rúk aj na poštu, expres kurierom, podľa vašho výberu .

- za tovar zaplatíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa alebo priamo na pošte, prípadne platbou vopred na náš účet.

- Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

- Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

4. VRÁTENIE TOVARU

Adresa na vrátenie tovaru: Jana Šlosárová www.kabelky1.sk Kláštorná č.1 97101 Prievidza

- Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Môže tak urobiť emailom alebo písomne a následne odoslať zakúpený produkt do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

- Produkt nesmie byť poškodený, používaný, a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

- Produkt sa nevracia na dobierku! Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

- Predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za produkt, alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

 

5. VÝMENA TOVARU

- Kupujúci má možnosť výmenu tovaru za iný, alebo inú veľkosť ak tovar nebol používaný. Stáva sa,že niekedy neuhádnete veľkosť napr. trička,alebo kúpite nevhodný darček, bez čakania nám zavolajte na 0915 699 380, aby sme to mohli čo v najkratšom čase vyriešiť vo váš prospech. Náklady  na výmenu produktu znáša kupujúci. Ak prídete do našej kamennej predajne, máte to samozrejme zdarma.

6. REKLAMÁCIE

- Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho (t.j.e-shop kabelky1.sk, alebo v kamennej predajni)

 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je potrebné spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu  poštou či e-mailom aj  žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady a aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

- Reklamovaný tovar musí byť kompletný a s príslušenstvom.

- Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

V zmysle §598 Občianského zákonníka má kupujúci právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady. Predávajúci je povinný preplatiť preukázané náklady spotrebiteľa spojené s uplatnením reklamácie v zmysle zákona č.250/2007 Z.z.

- Reklamáciu vyriešime čo najkratšom čase cca 7-15 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi.
 • Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu na max. 30dní.

- Reklamácie sú vybavované v súlade s Občianským zákonníkom SR.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Spoločnosť Jana Šlosárová, so sídlom Žiarská 417/12 Nedožery Brezany, IČO 40648168, zapísaná na Okresnom súde v Prievidzi, č. Žo-2003/1546/2/PRO č.živnosten. registra 307-11708 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

  • meno, priezvisko
  • e-mailovú adresu
  • telefónne číslo
  • adresu/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

  Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

 3. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 4. Spracovanie osobných údajov je vykonávané Jana Šlosárová teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

  • Poskytovateľom služby Eshop-rychlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice, ČR
  • Slovenská pošta, a.s
  • Zásielkovňa.sk

  Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

 5. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese kabelky1.sk@gmail.com

 6. Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.kabelky1.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

    • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
    • základné funkčnosti webových stránok.

  • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
  • Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.
  • Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.
  • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
   • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 7. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

  • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
  • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
  • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
  • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu
  • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
  • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

 

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

- Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia-príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

- Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

- Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 19.02.2014

- Vyhradzujeme si právo na rozlišné ceny medzi kamenným a internetovým obchodom.

Upravené 01.06.2019

Aj keď to neočakávame, v prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

Kamenná predajňa a náš Facebook

My na mape Google :) a na Facebooku.

Dajte nám like a budete vedieť naše novinky.

Budete žiť tak trochu s nami :)

Adresa obchodu, tu nás môžete navštíviť:

Kláštorná 1, Prievidza 971 01

Baví nás naša práca...

V našom obchode nájdete krásne, trendové kabelky,

tašky a peňaženky pre dámy a pánov.

Opasky, šáliky, šatky aj vkusnú bižutériu.

Je úžasné mať stabilné zákazníčky aj zákazníkov, mužov pribúda :)

Nikdy nevyhoviete všetkým, ale veľmi sa snažíme...Janka a Monika

99% tovaru máme skladom.

Dodanie najneskôr do 3 dní.

Prosím neobjednávajte si tovar,

keď nemáte oň záujem,

ničíte tým prírodu.

Ďakujem, Janka.

Recyklujeme obaly,

obalové materiály používame opakovane.

Kabelky, peňaženky, opasky, pánske tašky, bižutéria a šatky pre radosť :)
Logo
www.kabelky1.sk
Janka
Janka
8.00-20.00
copyright © 2014-2022 kabelky1.sk
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk